Welkom op de site van Kien&Kundig en Kien&Kundig - Pré en Postnataal!

Kien&Kundig helpt kinderen en jong-volwassenen van 0-21 jaar, bij problemen in de ontwikkeling en het welbevinden d.m.v. Reflexintegratie en Visuele Screening en Training. Van moeilijkheden met leren, fysieke- en gedragsproblemen tot stress-, depressie- en burnoutklachten.

Als ouder wil je graag dat je kind goed in zijn vel zit. Dat het tevreden en zelfverzekerd is, dat het op school goed gaat en het een leuk sociaal leven heeft. Helaas is dit niet zo vanzelfsprekend voor iedereen.
Er kunnen moeilijkheden op het gebied van leren, gedrag en motoriek ontstaan die het leven behoorlijk in de war schoppen.

Kien&Kundig - Pré en Postnataal geeft begeleiding rond zwangerschap, geboorte en het kind tot 1 jaar.
Het is een zwangerschapsbegeleidingstraject vanuit de visie van MNRI reflexintegratie, en helpt bij een zo stressvrije en fysiek zo comfortabel mogelijke zwangerschap en bevalling. Na de geboorte volgt een reflexintegratietraject voor het kindje, vanaf de eerste week tot ongeveer 1 jaar.

Of het nu gaat om reflexintegratie tijdens de zwangerschap, of om een traject voor kinderen en jong-volwassenen, samen met jou/jullie kijk ik naar de uitdagingen en de mogelijkheden, naar dat wat makkelijker of comfortabeler kan.
We gaan op zoek naar de stappen die gezet moeten worden om te komen tot groei, ontwikkeling, besef, (zelf)vertrouwen, rust en ontspanning.


Kien&Kundig staat voor een eigen wijze van ontwikkelen,
zowel op sociaal/emotioneel, als op leergebied.

Iedereen is op zijn/haar eigen manier Kien&Kundig!

Als je iets nog niet (goed) kan, betekent het dat je nog een vaardigheid moet leren,
of iets aan jezelf te ontdekken hebt.
Hier wil ik je graag bij helpen!

Margreet Leeflang-Wobbes