Wat zijn reflexen

Ieder mens wordt geboren met verschillende, automatische bewegingen, die we primaire reflexen noemen.
Deze primaire reflexen worden vanuit de hersenstam aangestuurd en reageren op een prikkel van buiten het lichaam, bijvoorbeeld aanraking, beweging of geluid, en zijn al vroeg in de baarmoeder aanwezig.
Bij baby’s dienen ze als bescherming en om te overleven. Een aantal zijn van cruciaal belang tijdens de geboorte. In wezen kan een baby na de geboorte elke primaire levensbehoefte “regelen” via deze reflexen. Het huilen wanneer het in “nood” is of het koud heeft. Het zoeken naar de tepel wanneer het honger heeft. Het grijpen met de handjes om vastigheid en veiligheid te voelen. Het afzetten met de tenen, om vooruit te komen op de buik. Het draaien van het hoofd als het een geluid hoort, etc.
Al deze automatische bewegingen worden aangestuurd vanuit de hersenstam, het meest primitieve deel van onze hersenen.
Hoe ouder het kind wordt, hoe verder de primaire reflexen op de achtergrond raken en overgaan in bewustere, doelgerichte bewegingen. Wisselend in duur, globaal tussen de 2 maanden en 3 jaar, maken de primaire reflexen uiteindelijk plaats voor levenslange reflexen, oftewel posturale reflexen.
Deze zorgen ervoor dat een baby steeds meer controle krijgt over zijn bewegingen. Zo doorloopt een baby totdat het peuter is een proces van liggen, rollen, buikschuiven, tijgeren, kruipen, staan, lopen en rennen.
In dit proces zijn de reflexen heel belangrijk. Dit is dé periode waar de basis gelegd wordt voor alles wat daarna geleerd wordt; sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch, auditief, visueel en proprioceptief.
Hoe complexer de vaardigheid en hoe meer er herhaald wordt, hoe beter er verbindingen gemaakt worden naar de hoger gelegen hersengebieden. Naar het midden brein en de cortex. Zonder goede neurologische aanleg vanuit de hersenstam, wordt het heel lastig om de functies, die thuis horen in de cortex, te benutten.
Vergelijk het met een elektriciteits-netwerk in een huis. Als je op de begane grond, vanuit de meterkast (metafoor voor hersenstam), de bekabeling (metafoor voor zenuwbanen) niet goed aanlegt, wordt de rest van het huis niet goed voorzien van elektriciteit. Verkeerde aansluitingen kunnen voor overbelasting van het netwerk zorgen of stoppen kunnen doorslaan in de meterkast. Wanneer er voldoende kabels aangelegd worden op de bovenverdiepingen kan ook daar het licht aan. 😉

Primaire reflexen, de basis voor een Kien&Kundig leven!