Intake en screening 0-7: € 105,00
Intake en screening 7+: € 125,00
Behandelsessie 1 uur: € 70,00

Onderzoeks-, behandel - en/of evaluatieverslag €325,00

Lezing/Workshop: € 375,00 op basis van 2 1/2 uur. Vanaf 25 km vanaf Koekange worden er € 0,21 p/km reiskosten in rekening gebracht.

Alle bovenstaande bedragen zijn incl. BTW.

Mijn behandelingen vallen onder prestatiecode 24513 - lichaamsgerichte psychotherapie en overige psychosociale therapie - 24504.
Hieronder vallen alle reflexintegratie trajecten gericht op zwangerschap, kinderen en jong-volwassenen, en de visuele begeleidingstrajecten

Na een behandelsessie krijgt u via mail een factuur toegezonden, met een IDEAL betaallink. Deze dient binnen 7 dagen betaald te worden. Wilt u liever direct contant betalen dan kan dat ook. In dit geval ontvangt u via mail alleen een factuur met betalingsbevestiging.

Bent u verhinderd, of wilt u een afspraak annuleren?
Dat kan, telefonisch, via app of mail, kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Als er binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak geannuleerd wordt of verplaatsing aangevraagd wordt, wordt voor de gereserveerde tijd het volledige tarief in rekening gebracht. Wanneer u onverhoopt niet komt opdagen voor een afspraak, wordt tevens het volledige bedrag in rekening gebracht.

Tijdens een behandelsessie wordt de telefoon niet opgenomen.
U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail, of een mail sturen naar kienenkundig@gmail.com.

NB:
U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind.
In geen enkel geval wordt overgegaan tot terug betaling van de gemaakte kosten voor de diensten van Kien&Kundig.

Vergoedingen
Kien&Kundig is als therapeut aangesloten bij beroepsvereniging CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten). Als u aanvullend verzekerd bent, kunt u aanspraak maken op gedeeltelijke vergoeding.
Alleen individuele en curatieve behandelingen worden erkend door de beroepsvereniging en gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.
Via welke zorgverzekeraars u voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komt kunt u lezen op catvergoedbaar.nl
Via Kien&Kundig zijn hier geen rechten aan te ontlenen, indien uw zorgverzekeraar anders beslist.
Check voor de zekerheid via de eigen zorgverzekering welke voorwaarden er gehanteerd worden. Dit kan per zorgverzekering verschillen.
Om een voorbeeld te geven, Zilveren Kruis vergoedt vanaf 2022 mijn behandelingen alleen nog vanaf 18 jaar. Dat er "vergoeding alternatieve zorg" in de polis staat, betekent helaas niet dat het ook daadwerkelijk op iedereen van toepassing is.

Klachtenregeling
Kien&Kundig valt als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.
Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie gatgeschillen.nl

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.
Voor meer informatie zie: gatgeschillen.nl/beroepscode/