Iedereen is uniek!

Daarom maken we samen een plan op maat.
Tijdens het maken van een afspraak, telefonisch of via email, kunt u al kort aangeven wat de hulpvraag is.
U kunt ervoor kiezen om eerst een keer langs te komen voor een kort kennismakingsgesprek. Hierin kunnen we uw hulpvraag bespreken en kan ik uitleggen hoe ik werk. Op deze manier kunnen we er samen achter komen of ik wat voor jullie kan betekenen. Uw kind is in principe gewoon bij het gesprek aanwezig, als de situatie dat toelaat.
Wanneer we verder gaan in het traject zal er eerst een intake en screening plaatsvinden. U bent daar als ouder/verzorger bij aanwezig. Voorafgaand aan de intake en screening krijgt u een intakeformulier toegestuurd. Middels deze vragenlijst kunt u informatie geven over de zwangerschap, bevalling en de tijd daarna, tot nu. Dit geeft mij waardevolle inzichten en een mogelijk vertrekpunt voor de behandeling.
Naast dit intakeformulier krijgt u een behandelovereenkomst toegestuurd. Het is bij wet bepaald dat, indien mogelijk, beide ouders hun akkoord moeten geven voor de behandeling van hun kind en dus beiden de behandelovereenkomst moeten ondertekenen. Bij aanvang van de intake en screening dient u deze dan ook ingevuld en ondertekend in te leveren.

Een intake en screening duurt maximaal 2 uur. De vervolgsessies duren, afhankelijk van de hulpvraag en het bijbehorende traject, ongeveer 1 uur .
Na de intake leg ik u het vervolgtraject uit. Wat kunt u van mij verwachten en wat verwacht ik van u als ouder/verzorger en van uw kind.

Vervolgsessies vinden ongeveer eens in de 2 weken plaats. Het is gebruikelijk dat er na verloop van tijd meer tijd tussen de sessies komt. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en het te belopen traject.
Tijdens iedere sessie bent u als ouder/verzorger aanwezig. Dit is belangrijk, omdat er in principe na iedere sessie oefeningen mee naar huis gegeven worden. Ook staat veiligheid, het veilig voelen, bovenaan bij mij. Uw aanwezigheid bevordert dit over het algemeen. In overleg kan eventueel anders besloten worden.

U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes en beslissingen die u neemt voor uw kind.
Kien&Kundig gaat uiteraard vertrouwelijk en discreet met uw persoonlijke informatie en gegevens om.