Foot Grasp Reflex

Heb je wel eens goed naar je voeten gekeken, en dan met name naar je tenen? Lange “jubeltenen”, of kromme “hamertenen”, een verstopt klein teentje, ingegroeide teennagels….
De stand en het uiterlijk van de tenen, kan namelijk iets zeggen over een al dan niet ontwikkelde Foot Grasp Reflex. Vrij vertaald hebben we het over de voet-grijp-reflex. Hij ontstaat zo rond de 11de week van de zwangerschap en is na de geboorte volop aanwezig. Hoewel hij na de bevalling zo tussen de 4de en 6de maand zal integreren, kan hij nog af en toe zichtbaar zijn tot het 3de levensjaar.
Wanneer je onder het voetje van de baby drukt, net onder de tenen op de bal van de voet, zullen de tenen naar beneden krullen. Het is een soortgelijke reactie als bij de Hands Grasp en heeft ook een beschermende functie. Beide staan hierdoor ook sterk met elkaar in verbinding in de eerste maanden. Je ziet vaak dat wanneer er iets met de handjes gegrepen wordt, de voetjes dezelfde grijpbeweging maken. Het is uiteindelijk natuurlijk de bedoeling dat dit los gekoppeld wordt van elkaar en beide reflexen verdwijnen. Actief of niet ontwikkeld, laat het qua invloed op mondmotoriek en mondfunctie een zelfde beeld zien als een actieve of niet ontwikkelde Hands Grasp.
De belangrijkste functie van de FGR is zorgen voor stabiliteit en balans. Met name op een ongelijke, oneffen ondergrond zal de FGR ervoor zorgen dat je balans kunt houden en niet omvalt. Dreig je voorover te vallen, dan zal de FGR ervoor zorgen dat, door het drukken van de tenen in de grond, je niet valt. Of in ieder geval iets meer tijd hebt om je val op te gaan vangen. Een FGR zal dus altijd op de achtergrond aanwezig blijven, in geval van “nood”.

Wanneer een kindje net gaat lopen, z’n eerste stapjes rond de salontafel maakt, zal je de FGR nog aanwezig zien. Het lijfje van het kindje moet nog stabieler worden en zichzelf rechtop en in evenwicht kunnen houden. In deze fase moet het nog terug kunnen “grijpen” op de FGR. Hoe beter het kind gaat lopen hoe verder de FGR op de achtergrond raakt en integreert. Uiteindelijk mag de aanraking, van bijvoorbeeld de grond, geen grijpreflex meer veroorzaken. Het zou het afwikkelen van, en afzetten met, de voeten belemmeren, waardoor het kind moeite krijgt met het leren lopen. Probeer zelf maar eens met opgekrulde tenen te lopen 😉
Niet ontwikkeld, of blijvend actief, kan een FGR problemen opleveren. Deze zijn met name terug te zien in de fysieke gezondheid, maar kunnen ook doorspelen in het leren en het sociaal-emotioneel welbevinden.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- Laat (leren) lopen
- Moeite met de grove motoriek o.a. nodig voor rennen, springen en klimmen
- Slechte balans/evenwicht
- Pijn in voeten na lopen
- Minder flexibel, moeite met keuzes maken
- Emotioneel minder stabiel
- (Faal) Angstig, onzeker
- Mond-motorische problemen (articulatie, kauwen, kwijlen, etc.)
- Minder goed in sporten
- Klachten in enkels, knieën, heupen en rug
- Zwakke enkels, vaak verstuiken
- Problemen met het visuele systeem, o.a. met de oogsamenwerking en focus
Een goed ontwikkelde Foot Grasp Reflex zorgt ervoor dat je soepel en flexibel in het leven kunt en durft te bewegen, letterlijk en figuurlijk. Je kan stappen vooruit zetten, durft los te laten en je weet op een gezonde manier grip te hebben en in evenwicht te blijven. 😉