Afhankelijk van de hulpvraag kan coaching gericht zijn op kinderen en jongeren (voor het gemak verder genoemd als het kind) óf op de ouders. In het geval van coaching van het kind gaat mijn voorkeur er naar uit dat de ouders aanwezig zijn, mits de situatie dat toelaat. Bij coaching van ouders zal het kind in de meeste gevallen niet aanwezig zijn.

Coach voor kinderen en jongeren
Als coach kijk ik naar jou en jouw omgeving. Van daaruit gaan we samen op zoek naar de stappen die gezet moeten worden om te komen tot groei, ontwikkeling, verandering, (zelf)vertrouwen en misschien wel rust.
Ik werk oplossingsgericht en laagdrempelig. Hierbij ligt de focus niet op het lang zoeken naar de oorzaken, maar op het vinden van oplossingen. "Waar wil je naar toe, wat zou je willen veranderen, hoe wil je dat gaan doen, wie of wat heb je daarbij nodig, en hoe kan ik jou daarbij helpen?" Het zelf ontdekken, oefenen en ervaren staat centraal. Wanneer jij bewust wordt van jouw kwaliteiten, leer jij deze op de juiste manier te gebruiken en zo problemen zelf op te lossen.
Bij iedereen is dat weer op een andere manier. Je bewandelt jouw eigen pad!
Je ouders kunnen contact met mij zoeken als je ongeveer tussen de 4 en 18 jaar oud bent en hulp wilt krijgen om bijvoorbeeld:
• meer zelfvertrouwen te krijgen, sterker in je schoenen te staan
• beter aansluiting te vinden bij leeftijdgenoten
• een ingrijpende gebeurtenis te verwerken
• om te gaan met slaapproblemen
• om te gaan met angst
• om te gaan met pestgedrag of gepest worden
• beter te kunnen concentreren
• om te gaan met boosheid en/of frustratie
• om te gaan met impulsief gedrag
• om te gaan met verdriet
• meer rust in je hoofd te krijgen...................

Coach voor de ouders
Dat opvoeden niet altijd even makkelijk is hoef ik u niet te vertellen. Het is soms een flinke uitdaging, waarbij het de ene keer eenvoudiger lijkt te gaan dan de andere keer. Dit is een heel natuurlijk proces van ontdekken, meebewegen en nieuwe stappen zetten. Toch kan het zijn dat u met vragen komt te zitten, het even niet meer weet of vast komt te zitten in een negatief opvoedpatroon.
In mijn praktijk werk ik volgens een werkmodel dat u bewust maakt van uw opvoedpatroon. Het helpt zicht te krijgen op openingen om dit patroon te doorbreken. Uitgangspunten van de coaching zijn veiligheid, doelgerichtheid, kortdurend en praktisch. Hulp vragen hoeft niet pas als de situatie uit de hand loopt of dreigt te lopen. Soms kan een éénmalig advies de situatie al verbeteren en voorkomen dat de problemen verergeren.