Bauer Crawling Reflex

Een hele bijzondere reflex deze "kruipreflex". Hij is in de baarmoeder al rond de 12de week aanwezig en speelt een hele belangrijke rol in het geboorte proces. Wat hem zo bijzonder maakt is dat een pasgeboren baby, wanneer het op de buik van de kersverse moeder ligt, reflexmatig naar de borst kruipt om te drinken. Net als andere primaire reflexen is dit een overlevingsreactie. Het is een automatische, reflexmatige, dus onbewuste, beweging van de pasgeborene. Rond de 4de maand integreert deze reflex en is de beweging verdwenen. Pas na enkele maanden ontwikkelt het kruipen op handen en knieën zich.
Deze reflex is erg belangrijk bij de ontwikkeling van motorische coördinatie, lateralisatie (de samenwerking tussen beide hersenhelften) en samenwerking tussen (en bewustzijn van) het boven en onder lichaam.
Hele belangrijke voorwaarden om tot leren te komen.
Hij is sterk verbonden met o.a. de Asymmetrische Tonische Nekreflex en de Symmetrische Tonische Nekreflex. Stoornis in de ontwikkeling van de Bauer Crawling Reflex heeft daarom in de meeste gevallen direct gevolgen op de ontwikkeling van de ATNR en STNR.
Kenmerken van een niet geïntegreerde of niet ontwikkelde Bauer Crawling Reflex kunnen o.a. zijn:
- moeilijk om kunnen gaan met stress of spanning
- lees- en rekenmoeilijkheden
- moeilijkheden met motoriek of motorische vaardigheden,
- moeilijk voor langere tijd stil kunnen zitten
- moeite met doelgerichtheid
- lateralisatieproblemen
- traagheid in leren, taken starten/uitvoeren
- concentratie moeilijkheden
- laat omrollen/kruipen/lopen
- weinig flexibel in het lichaam
- problemen in de oogsamenwerking
- moeite met horen in omgevingslawaai en richting-horen
- vertraagde spraak/taalontwikkeling
- snel uit balans, lichaam niet onder controle (bijv. moeite met leren fietsen)
- onhandigheid
- "van voor niet weten dat je van achter leeft"
- moeite met "multi-tasken"
- weinig creatief
- moeilijk oplossingen kunnen bedenken
- moeite met tijd en ruimte, ruimtelijk inzicht
Een flinke lijst zoals je ziet. Wanneer een kind kort of niet gekropen heeft, kan dit dezelfde ontwikkelingsproblemen opleveren.
Als je naar bovenstaande kenmerken kijkt kunnen we daar een flink aantal etiketjes op plakken. ADHD, ADD, Dyslexie, Dyscalculie, DCD, ASS en ga zo maar door.
Helaas wordt vaak ten onrechte dit etiketje op een kind geplakt, omdat de kenmerken over het algemeen gevolgen zijn van (meerdere) niet ontwikkelde of geïntegreerde reflexen.
Door het alsnog integreren van de Bauer Crawling Reflex kunnen letterlijk hele mooie stappen gezet worden! Ik zie het regelmatig gebeuren. Kinderen die steeds beter in balans raken, zowel lichamelijk als emotioneel, opeens oog hebben voor de omgeving, zich beter kunnen concentreren op school en schoolwerk steeds makkelijker voor elkaar krijgen, stappen zetten in begrijpend lezen, het “gewoon” allemaal makkelijker vinden gaan…...